dijous, 16 d’abril de 2015

La Vella Quaresma

Així és com els nens i nenes d'Infantil van celebrar, abans de les vacances, la festa de la vella quaresma. Cada divendres durant cinc setmanes han anat a veure-la i de passada... un regalet!


quaresma per SandraGD0

dimarts, 14 d’abril de 2015

Obra de teatre "Spinderella"Theatre in English
On Friday  February  27th, in the morning ,the 5th and 6th grade students   watched the play "Spinderella" in English. During  an hour  they  listened to , sang and participated  using the English language in a fun way. They enjoyed a lot with Spinderella because it is an interactive comedy and by means of music ,songs and visual tracks the boys/girls have approached more to the English language. This show was performed by The Blue Mango theatre. In addition to the songs that we had worked they sang songs by lady Gaga , by Gloria Gaynor and by Pharrel Williams
El divendres 27 de febrer a la tarda, els alumnes de 5è i 6è van veure l'obra de teatre en anglès "Spinderella". Durant una hora van escoltar, cantar i participar utilitzant la llengua anglesa de forma lúdica. Van gaudir molt de Spinderella perquè és una comèdia interactiva i mitjançant  música ,cançons i pistes visuals  els nens/es s’han apropat més a la llengua anglesa. Aquest espectable va ser interpretat per la companya Blue Mango Theatre.
A més de les cançons que havíem treballat van interpretar cançons de lady Gaga , de Gloria Gaynor i de Pharrel Williams

SPINDERELLA’S SYNOPSIS
Spinderella is a modern musical version of Cinderella. Cindy lives with her sister Becky. Becky is very bossy and makes Cindy do all the housework. Cindy has always dreamed of being a famous pop star, and singing on TV. Her sister Becky is going to sing on the The Karaoke TV Show, even though she is a terrible singer. Cindy would love to go too but Becky won’t let her. Just as she thinks there is no hope her fairy godfather “The Karaoke King” appears and, by magic, she is transformed, and taken to the TV studio. It
looks like her dreams might come true. On the show both sisters sing. Becky is terrible and Cindy wins the competition, then, the clock strikes 12 and the magic no longer works. Cindy has to run home. The next day there is a knock at the door. It’s DJ Dave looking for the girl who won the competition. Will he find her? Will
Cindy become a famous pop star? Yes, of course.
This amazing comedy touches on topics like having a healthy diet , living actively and trying our dreams come true.
SINOPSI DE “SPINDERELLA”
Spinderella és una versió musical moderna de la Ventafocs. Cindy viu amb la seva germana Becky. Becky és molt manaire i  Cindy tota la feina de casa. Cindy sempre ha somiat ser una estrella de pop famosa, i cantar a la televisió. La seva germana Becky cantarà en l’espectacle de karaoke de la  televisió, tot i que és una cantant terrible. A Cindy li agradaria moltíssim anar-hi també però Becky no li deixarà. En el momento en que pensa que no hi ha cap esperança el seu padrí màgic “El rei del karaoke” apareix i, per màgia, es transformada , i portada a l'estudi de televisió.
Sembla que els seus somnis podrien fer-se realitat. A l'espectacle  les dues germanes canten. Becky és terrible i Cindy guanya la competició, llavors, el rellotge marca les 12 i la màgia ja no funciona. Cindy ha de còrrer a casa. Al dia següent piquen  a la porta de casa seva . És el  DJ Dave buscant la noia que va guanyar la competició. La trobarà?
Cindy arribara a ser  una estrella de pop famosa? Sí, és clar que sí.
Aquesta emocionant comèdia  tracta temes com els beneficis de tenir una dieta alimentària sana, viure activament i intentar que els nostres somnis es facin realitat.